Promocja tomiku wierszy Katarzyny Terchy-Frankiewicz

W ramach kolejnego już Brzozowskiego Spotkania Muze- alnego, w czwartkowe popołudnie 19 października, w murach naszego muzeum odbyła się promocja tomiku wierszy pt. „PKSem do Brzozowa”, autorstwa Katarzyny Terchy-Frankiewicz. Poza tym, okazją do spotkania przy licznie zebranej publiczności były także zbliżające się 30 urodziny autorki. Miało ono charakter dialogu między poetką a prowadzącym – dyrektorem muzeum Mariuszem Kaznowskim, w którym mówczyni prezentowała swoje wiersze na przemian z przemyśleniami dotyczącymi osobistych przeżyć, czy religii. Autorka pisze bardzo szczerze, otwiera się przed czytelnikiem, a wiersze z ostatnich lat traktuje za bardziej dojrzalsze. Większość utworów, które wyglądają jak erotyki, w rzeczywistości są modlitwą, uwielbieniem Boga, postrzeganego jako relację Oblubieniec – Oblubienica. Nawiązuje również do lokalnych klimatów, ukochania małej Ojczyzny, bez której nie wyobraża sobie życia. Na zakończenie spotkania zgromadzeni mogli zakupić tomik wierszy z dedykacją autorki.

Katarzyna Tercha-Frankiewicz jest absolwentką PWSZ w Sanoku a także Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej debiutem był tomik wierszy pt. „Zapiski powracającego człowieczeństwa”. Swoje utwory publikuje m.in. w „Wiado- mościach Brzozowskich” i „Brzozowskiej Gazecie Powiatowej”. Jest związana z Ruchem Poetyckim ZGRZYT oraz ze Stowarzyszeniem Ludzi Twórczych w Brzozowie. Tworzy również prozę i grafikę.

MK