Wernisaż wystawy malarstwa Pawła Rebizaka

Czwartego października o godz. 11.00 przy licznie zebranej publiczności w sali wystaw czasowych brzozowskiego muzeum, odbył się wernisaż wystawy malarstwa utalentowanego Pawła Rebizaka, uczestnika Środowisko- wego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach. Gości przywitał dyrektor brzozowskiej placówki muzealnej Mariusz Kaznowski. W krótkim przemówieniu, cytując za dr Anną Szudrą-Barszcz stwierdził, że: Twórczość osób niepełnosprawnych jest szansą spotkania z innymi ludźmi. […] jest aktem pozwalającym każdemu człowiekowi (nie tylko niepełnosprawnemu) wyrastać ponad to, co jest mu dane z jego natury fizycznej, ponadto pozwala wierzyć, że nawet, gdy jego zabraknie przetrwa to, co stworzył, a tym samym on w swej twórczości. Dla osób niepełnosprawnych twórczość, szczególnie ta artystyczna, jest jednak szansą nadrobienia […] wielkiego dystansu, oddzielającego niepełnosprawnych od reszty społeczeństwa. Nie jest to pierwsza ekspozycja Pawła Rebizaka prezentowana w murach muzeum. Owoce jego talentu można było podziwiać na wystawie w 2006 r., gdzie zaprezentowane były prace malarskie i rysunki. Sam autor zdobył wiele nagród i wyróżnień, wśród których znalazły się m.in. zwycięstwo w II Plenerze Malarskim „Pastelowa Góra” w Bliznem w 2012 r., a także nagroda w konkursie „Boże Narodzenie na kartkach” w Dukli w 2012 r. podczas spotkania swoimi przemyśleniami podzieliła się kierownik izdebskiego ośrodka Katarzyna Dyrda, a także poeta Jan Organ, który zaprezentował wiersz inspirowany dziełami artysty. Ekspozycję można oglądać do 27 października.