BSM „Piłsudczycy bez Piłsudskiego”

Ostatnie z zaplanowanych na waka- cyjny okres wtorkowe spotkanie muzealne (28 sierpnia), związane z jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości, poruszało niektóre zagadnienia ostatnich lat Drugiej Rzeczypospolitej. Przybliżało funkcjo- nowanie obozu sanacyjnego po śmierci swojego wodza (1935–1939). Obejmowało pobieżną prezentację dekompozycji kręgów piłsudczykowskich, zasad konstytucji kwietniowej, przedstawienie sylwetek ludzi władzy (m.in. niektórych ministrów i wojewodów), najistotniejszych przejawów polityki wewnętrznej i zagranicznej, planu rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto w omówieniu znalazły się takie kwestie, jak elementy kultu pamięci wodza, sprawy wojskowe i realizacja reformy oświatowej.

M.A.J.

fot. MK