BSM „Obóz piłsudczykowski wobec Kościoła katolickiego”

Dzisiaj nieliczne grono pasjonatów przeszłości, uczestnicząc w Brzozow- skim Spotkaniu Muzealnym, mogło przekonać się o złożoności relacji pomiędzy piłsudczykami a Kościołem katolickim i jego przedstawicielami w okresie międzywojennym. Miłośnicy historii usłyszeli m.in. o mało znanych konkordatowych możliwościach sprzeciwu władzy świeckiej wobec objęcia urzędu pasterskiego przez duchownych nieprzychylnie postrzeganych przez stronę państwową. Autor wystąpienia skoncentrował się na obojętnych wobec religii lub jej otwarcie nieprzychylnych poglądach sporej części piłsudczyków, na związkach niektórych z nich z organizacjami antykościelnymi (z lożami masońskimi i „kościołem” teozoficznym), na udziale duchowieństwa rzymskokatolickiego w świeckich uroczystościach patriotycznych, na kulcie jednostki po śmierci marsz. Józefa Piłsudskiego oraz na dwóch „bitwach” pomiędzy obozem sanacyjnym a stroną kościelną (ustąpieniu biskupa polowego i konflikcie wawelskim).

M.A.J.

fot. MK