Brzozowskie Tradycje Ludowe

Dwudziestego drugiego września w Muzeum Regionalnym w Brzozowie przy współpracy z Fundacją Myśli Obywatelskiej odbyło się spotkanie dotyczące „Brzozowskich tradycji ludowych”.

Moderatorem wydarzenia był Jerzy F. Adamski – dyrektor brzozowskiego Muzeum, który wygłosił jeden z trzech komunikatów. Dyrektor mówił o kulturze ludowej regionu brzozowskiego. Następnie Agnieszka Mrozek przedstawiła dzieje Starowiejskiego Zespołu Obrzędowego, zaś Mateusz Podkul przybliżył zgromadzonym postać Wojciecha Rachwała – płanetnika z Przysietnicy.

Referat dotyczący Zespołu Obrzędowego i Kapeli Ludowej „Graboszczanie”, a przede wszystkim pięknego jubileuszu 60-lecia jego istnienia zaprezentowała Agnieszka Adamska. Prelegentka mówiła o sukcesach i osiągnięciach, tych o zasięgu regionalnym i krajowym „Graboszczan”, które budzą szacunek. Wspomniała o ich laurach na najbardziej prestiżowych festiwalach kultury ludowej w Kazimierzu n/Wisłą, w Toruniu, w Kielcach czy Tarnogrodzie, jak też o udziale w dziesiątkach innych festiwali. Nie do przecenienia jest także ich wkład w utrwalanie i przekazywanie tradycji związku pokoleń mieszkańców Grabownicy Starzeńskiej i okolic.

Miłym akcentem piątkowego spotkania był koncert Dominika Oleniacza z Grabownicy Starzeńskiej. Dominik jest uczniem VI klasy Szkoły Muzycznej w Dydni, miłośnikiem muzyki, uczestnikiem projektów muzycznych wokalnych oraz instrumentalnych. Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych. Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia. Wykonał utwory na skrzypcach: „Infant Paganini” Edwarda Mollenhauera, „Skater’s Waltz” Mary Cohen oraz zaśpiewał: „Moja matko ja wiem” z repertuaru Bernarda Ładysza, „Człowieczy los” Anny German oraz „Uwierz Polsko!” zespołu wokalnego Soul.

Nie zabrakło również ciepłych słów i ciekawych opowieści ze strony wieloletniej kierowniczki Zofii Olejko oraz Zenona Dąbrowskiego – najstarszych członków zespołu „Graboszczanie”.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „Graboszczanie w fotografii Marcin Michańczyka”.