XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Po raz dwunasty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III, II grupa – klasy IV- VIII. Konkurs przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. W tym roku, konkurs ten został ogłoszony pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. Do konkursu zaproszone zostały wszystkie wiejskie szkoły podstawowe działające na terenie powiatu brzozowskiego. Do Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie wpłynęło 130 prac plastycznych z 17 Szkół.

Wykaz Szkół z powiatu brzozowskiego biorących udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Lp.GminaNazwa szkołyLiczba uczestników 
1BrzozówSzkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi23 
  Szkoła Podstawowa w Zmiennicy  8 
  Zespołu Szkół Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy7 
  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach3 
2DomaradzZespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu17 
Szkoła Podstawowa w Baryczy9 
3DydniaSzkoła Podstawowa Dydni3 
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce4 
4NozdrzecSzkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach17 
  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie4 
  Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu1 
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej13 
  Szkoła Podstawowa w Warze5 
5HaczówSzkoła Podstawowa w Malinówce4 
  Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej3 
6Jasienica RosielnaSzkoła Podstawowa im. Ks. bpa Jakuba Glazera
w  Woli Jasienickiej
7 
  Szkoła Podstawowa w Orzechówce2 

08 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej etapu powiatowego w składzie: przewodniczący Pani Agnieszka Seńko – pracownik prewencji w Placówce Terenowej KRUS w Brzozowie, Pani Agnieszka Mrozek – malarka, poetka, nauczyciel plastyki, Pani Barbara Władyka – nauczyciel języka angielskiego oraz Krystyna Paradysz kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie. Przy ocenie prac konkursowych komisja szczególną uwagę zwracała na zgodność z  tematyką konkursu, oryginalność, pomysłowość i walory estetyczne pracy. Komisja po długich i trudnych obradach wyłoniła najlepsze prace oraz nadała wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

 Oto wyniki konkursu:

I grupa wiekowa (klasy 0 – 3)

I miejsce – Zuzanna Ptak – Szkoła Podstawowa w Malinówce, kl. II 

II miejsce – Nikola Majda – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Domaradzu, kl. III

III miejsce – Hanna Śnieżek – Szkoła Podstawowa w Orzechówce, kl. I

II grupa wiekowa (klasy 4 – 8)

I miejsce –  Maksymilian Janowski – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Domaradzu, kl. VI

II miejsce – Nikola Rajchel – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, kl.  VII

III miejsce –Patrycja Bąk – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, kl.  VII

Powyższe  prace zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego konkursu, odbywającego się w Oddziale Regionalnym KRUS w Rzeszowie.

Ponadto komisja wyróżniła prace:

 1. Korneli Rachwał, Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej kl. III.
 2. Dawida Bober, Szkoła Podstawowa w Izdebkach kl. III.
 3. Martyny Wojdanowskiej,  Szkoła Podstawowa w Izdebkach kl. III.
 4. Emilii Szpiech –  Szkoła Podstawowa w Malinówce kl. II.
 5. Kamila Dytko – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Domaradzu, kl. III.
 6. Karola Szuby –   Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, kl.  VII.
 7. Tomasza Dębiec – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach, kl. V.
 8. Martyny Owsiana –  Szkoła Podstawowa w Izdebkach kl. V.
 9. Zofii Kornaga –  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy kl.V.
 10. Szymona Rachwał –  Szkoła Podstawowa w Zmiennicy kl. VII.
 11. Mai Zawadzkiej – Szkoła Podstawowa w Warze kl. VI.
 12.  Emilii Balawajder –  Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej kl. VII.

Na etapie wojewódzkim praca Nikolii Majdy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Domaradzu otrzymała wyróżnienie.

Uroczyste podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” dla powiatu brzozowskiego odbyło się 30 maja 2022 r. w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie.Rozpoczął je występ – Emilii Władyki – uczennicy Akademii Wokalno-Aktorskiej MF. Artis w Bliznem. Emilia wykonała dwie piosenki, w ten sposób rozpoczynając i kończąc uroczystość. Dzięki przedstawicielom Straży Pożarnej z Brzozowa, w osobach Pana Mateusza Turka i Pana Rafała Szmyda, uczestnicy spotkania mieli możliwość przypomnieć sobie zagadnienia udzielania pierwszej pomocy (w teorii i praktyce). Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie podziękowała laureatom konkursu oraz wyróżnionym za udział i aktywne zaangażowanie w działania na rzecz zapobiegania upadkom. Przypomniała zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz przybliżyła wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. W związku ze zbliżającymi się wakacjami zwróciła uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.Podczas uroczystości wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych dokonali: Dyrektor OR KRUS w Rzeszowie Bogdan Ryznar, Wójt Gminy Nozdrzec Pan Stanisław Żelaznowski, w imieniu Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego Pani Mariola Pilszak – radna Rady Miejskiej w Brzozowie, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku, w imieniu Wójta Gminy Jasienica Rosielna Urszuli Brzuszek – Karolina Szwerc – pracownik Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej, w imieniu Wójta Gminy Domaradz Jana Kędry – Alicja Sowa – nauczyciel, w imieniu Wójta Gminy Haczów Stanisława Jakiela – Piotr Rostek – sekretarz Gminy Haczów oraz Krystyna Paradysz kierownik PT w Brzozowie.Organizatorzy etapu powiatowego składają serdeczne podziękowania za ufundowanie przepięknych i wartościowych nagród włodarzom gmin: Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, dzięki którym dzieci poczuły się w sposób szczególny wyróżnione i docenione za zaangażowanie na rzecz zapobiegania upadkom. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Adamska Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, zdjęcia wykonał Marek Marański, a wsparcie techniczne zapewnił Paweł Gądek. Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom i pedagogom za trud włożony w przygotowanie prac konkursowych i życzymy dalszych sukcesów z plastyczną przygodą.

Krystyna Paradysz

fot. Marek Marański