Ikony w naszym muzeum

Sobotni wieczór – 2 kwietnia 2022 r. – przyciągnął do naszego muzeum liczne grono miłośników ikon. Obok wernisażu wystawy „Zstąpienie do otchłani – ikony wielkanocne” odbył się również wykład dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu ks. Marka Wojnarowskiego.

Spotkanie swoim patronatem honorowym objął reprezentujący ziemię brzozowską poseł na Sejm RP Adam Śnieżek. Organizatorami przedsięwzięcia byli: burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska (SnRRWGS) oraz nasze muzeum.

Zaprezentowane na wystawie czasowej ikony powstały podczas warsztatów, które w naszym muzeum prowadziła Jadwiga Denisiuk, właścicielka największej i najstarszej pracowni ikon w Bieszczadach – „Veraikon” w Cisnej. Prace koordynowali Tomasz Bartnicki i Tadeusz Stępień (prezes Zarządu SnRRWGS).

Na wstępie dyrektor naszego muzeum Agnieszka Adamska oraz Tadeusz Stępień powitali przybyłych gości oraz omówili krótko warsztaty. Następnie głos zabrał ks. Marek Wojnarowski, który przybliżył genezę ikon oraz przybliżał zagadnienie dotyczące ikon związanych z okresem Wielkiego Tygodnia.

Po wykładzie głos zabrał patron honorowy spotkania poseł Adam Śnieżek, który odebrał również ikonę. Kilka słów o warsztatach opowiedzieli ich główni organizatorzy – Jadwiga Denisiuk i Tomasz Bartnicki, a w imieniu uczestników warsztatów dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu Edyta Serwatka oraz Agnieszka Mrozek wręczyły upominki organizatorom oraz zaproszonym gościom, na czele z posłem Adamem Śnieżkiem i reprezentującym europosła Bogdana Rzońcę – Jerzym F. Adamskim.

Druga część wieczoru miała miejsce w sali wystaw czasowych, gdzie ksiądz Marek Wojnarowski poświęcił nowe ikony, a wszyscy zgromadzeni mieli okazję je podziwiać.

fot. Marek Marański