Promocja książki „Turze Pole. 600 lat działalności człowieka”

Kolejne w tym roku spotkanie mające na celu promocję regionalnej literatury. W spotkaniu weźmie udział redaktor tego tytułu Łukasz Fiedeń z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.