Zarządzenie NR 7/2021 Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie z dnia 1 czerwca 2021 r.

Zarządzenie NR 7/2021 Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia własnego Nr 14/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie godzin wstępu do Muzeum, wprowadzenia nowych wysokości opłat za zwiedzanie i opłat dodatkowych oraz ustalenia dnia, w którym wstęp do Muzeum jest bezpłatny.