Promocja tomiku wierszy Katarzyny Terchy-Frankiewicz

Poniedziałkowego popołudnia, 3 czerwca br. mieliśmy przyjemność gościć w murach naszego muzeum młodą brzozowską poetkę – Katarzynę Terchę-Frankiewicz, członkinię Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt”. Okazja do spotkania nadarzyła się w związku z ukazaniem się jej najnowszego tomiku wierszy „Domagam się”. Poetka dzieliła się przemyśleniami na temat swojej twórczości odpowiadając na liczne pytania prowadzącej spotkanie adiunkt naszego muzeum Agnieszki Adamskiej. Ilustrację do poezji dostarczyły prace Kataryrzyny Terchy-Frankiewicz.

fot. Mateusz Podkul