XIII Brzozowskie Sympozjum Historyczne

„Ze skarbca lokalnej przeszłości i kultury” to hasło przewodnie trzynastej edycji Brzozowskiego Sympozjum Historycznego. Sesja współorganizowana przez Burmistrza Brzozowa i Muzeum Regionalne w Brzozowie zgromadziła 17 października br. wielu pasjonatów lokalnej historii. Blok wystąpień otworzył dr hab. prof. nadzw. Robert Lipelt z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, który w swoim referacie zatytułowanym „Pożywienie ludności wiejskiej w powiecie brzozowskim w końcu XIX wieku” poruszył zagadnienia dotyczące ilości posiłków oraz różnorodności produktów spożywanych w zależności od statusu majątkowego, jak i roku kalendarzowego (na co dzień, podczas postu czy świąt). Kolejny prelegent ks. dr Sławomir Zych (Katolicki Uniwersytet Lubelski) naświetlił zgromadzonym w sali konferencyjnej brzozowskiego ratusza kwestie powstania i samego funkcjonowania Seminarium Duchownego Diecezji Przemyskiej w Brzozowie podczas okupacji hitlerowskiej, które istniało do 1946 r. Zupełnie inna tematyka została poruszona w wystąpieniu dra Krzysztofa Majkowskiego z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu, który podjął się zagadnienia przygotowania i organizacji akcji „Wisła” w powiecie brzozowskim. Z kolei „Kronika kościelna jako źródło do badań nad dziejami regionu” na przykładzie fragmentów kroniki parafialnej z Grabownicy Starzeńskiej była przedmiotem rozważań dra hab. prof. nadzw. Władysława Tabasza. Na zakończenie XIII Brzozowskiego Sympozjum Historycznego głos zabrał dr Mariusz Kaznowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie, który na licznych przykładach przybliżył audytorium znaczenie symboli maryjnych w sztuce Kościoła katolickiego. Przedstawił zagadnienia, które łączą się ze sferą wizualną, nawiązując do znaków, po których można Maryję rozpoznać i jej różnych wezwań.

Nie obyło się bez ciekawych dyskusji i wymiany spostrzeżeń, zarówno na forum, jak i w rozmowach kuluarowych.

MK

fot. MK, Piotr Sobota