Artystyczny łańcuch z ogniw rodzinnych

„Ogniwa” – taki tytuł nosi wystawa czasowa udostępniona do zwiedzania w lutym, w naszym muzeum. Składają się na nią prace uznanego już artysty Grzegorza Tomkowicza (rzeźba), jego synów Miłosza i Szczepana oraz siostrzenicy Katarzyny Rysz (wszyscy malarstwo). Otwarcie ekspozycji z licznym udziałem członków rodziny twórców oraz uczniów i wychowawców Państwowego Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie odbyło się 7 lutego 2020 r. Wszyscy twórcy ekspozycji są absolwentami lub obecnymi uczniami tej zasłużonej placówki edukacyjno-artystycznej, z którą nasze muzeum doskonale współpracuje już od wielu lat.

Na początku prowadzący wernisaż Mateusz Podkul podkreślił, że „otwieramy tego wieczoru wystawę niezwyczajną, wystawę można rzec – familijną. Jej powstanie zawdzięczamy obecnym tutaj autorom prac: Katarzynie Rysz oraz Grzegorzowi, Miłoszowi i Szczepanowi Tomkowiczom. Osobno tworzą oni pojedyncze ogniwa, ale połączywszy się te ogniwa stają się zaczątkiem łańcucha – łańcucha: talentu, wielkich umiejętności, pomysłu, piękna, dokładności oraz ciężkiej pracy. Każda  tych cech to jedno ogniwo.”

Tego wieczoru przed zgromadzonymi miłośnikami sztuki zaprezentowały się – skoro spotkanie nabrało charakteru rodzinnego – dwie siostry Martyna i Amelia Sowińskie. Martyna Sowińska to uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie, Ogniska Muzycznego w Brzozowskim Domu Kultury, Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, finalistka Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku” w Rzeszowie oraz laureatka II nagrody Konkursu Piosenki Patriotycznej w Dydni. Z kolei Amelia Sowińska uczęszcza do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie, na zajęcia Ogniska Muzycznego w Brzozowskim Domu Kultury. Została wyróżniona w konkursie Mikołajkowych Debiutów w 2018 r., a także zdobyła II miejsce w konkursie Mikołajkowych Debiutów w 2019 r. Martyna wykonała utwory: „Someone you loved”, „Lovely” i „Mój dom”, a Amelia – „Być kobietą”.

Najbardziej znanym autorem prac prezentowanych na brzozowskiej wystawie jest Grzegorz Tomkowicz, rocznik 1972 – absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym. Ukończył Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w Pracowni Rzeźby prof. Stefana Borzęckiego. Uczy w Liceum Plastycznym w Krośnie. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. W 1991 r. był  stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie. W 2000 r. uzyskał stypendium Fundacji Janineum w Wiedniu. W 2008 r. otrzymał tytuł Honorowego Siekiernika na 10-lecie Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” w Krościenku Wyżnym. Posiada własną pracownię artystyczną. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym regionu. Tworzy rzeźby w drewnie, kamieniu, brązie, żywicy, wykonuje medale i statuetki pamiątkowe. Zrealizował kilkadziesiąt rzeźb pomnikowych, nagrobnych, sakralnych, tablic pamiątkowych z brązu i kamienia. Mieszka i tworzy w Jabłonicy Polskiej. W brzozowskim Muzeum Regionalnym Grzegorz Tomkowicz miał już okazję indywidualnie i zbiorowo kilkakrotnie pokazywać swe dzieła. Na obecnej wystawie prezentujemy 14 rzeźb jego autorstwa wykonanych z piaskowca i marmuru w 2017 i 2019 r.

Jedyna przedstawicielka płci pięknej wśród autorów ekspozycji to Katarzyna Rysz, urodzona w 1995 r. – absolwentka Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Obecnie studiuje na V roku Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w Pracowni Malarstwa prof. Adama Brinckena oraz w Pracowni Rysunku prof. Piotra Korzeniowskiego. Ważne obszary w jej poszukiwaniach to: światło, przestrzeń i materia. Znaczące miejsce zajmuje w jej twórczości szkicownik, dzięki któremu ciągle zapoznaje się ze zjawiskami otaczającymi. Inspirują ją: cisza, hałas, muzyka, rozmowa, ruch, martwa natura, przestrzenie, w których bywa, a także ludzie i relacje, zwłaszcza człowiek uwikłany w karuzelę współczesnego świata. Tworzenie umożliwia jej wniknięcie w egzystencję rzeczywistości zastanej oraz dialog ze samą sobą. Ekspozycja „Ogniwa” zawiera 10 prac olejnych powstałych na płótnie oraz cykl 6 prac pt. „Latem” – akwarel na papierze.

Śladami Grzegorza Tomkowicza podążają jego synowie. Miłosz Tomkowicz (ur. w 2000 r.) uczy się w IV klasie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Maluje, tworzy poezję, jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów plastycznych. Jego prace uczestniczyły w wystawach pokonkursowych i poplenerowych. Miłosz jest autorem 10 dzieł z naszej ekspozycji. Szczepan Tomkowicz (ur. w 2002 r.) także uczęszcza do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie oraz Społecznej Szkoły Muzycznej w Krośnie. Interesuje się sztuką, muzyką, historią, fotografią, modelarstwem. Spod ręki Szczepana wyszło 6 prac, które stanowiły jego wkład w ekspozycję. Obaj panowie mieszkają w Jabłonicy Polskiej.

 

MWP

fot. Paweł Gądek