Ceny biletów

Opłata za jednorazowy wstęp na ekspozycje w głównej części muzeum (w ratuszu w Brzozowie):
1)    na wystawę stałą: a) zwykła – 6,00 zł, b) ulgowa – 3,00 zł;
2)    na wystawę czasową: a) zwykła – 5,00 zł; b) ulgowa – 2,50 zł;
3)    wstęp bezpłatny obowiązuje w poniedziałki na wystawy stałe.

Opłata za jednorazowy wstęp na ekspozycję w oddziale muzeum (w domu strażaka w Starej Wsi):
1)    na wystawę stałą: a) zwykła – 6,00 zł, b) ulgowa – 3,00 zł;
2)    wstęp bezpłatny obowiązuje we wtorki od maja do września.

* * *
The cost of single fare ticket at stationery exhibit (in Brzozow and in Stara Wies): normal ticket – 6 Zloty; reduced ticket – 3 Zloty.
The cost of single fare ticket at temporary exhibit (in Brzozow): normal ticket – 5 Zloty; reduced ticket – 2,5 Zloty.
You might see stationary exhibit in the Regional Museum in Brzozow at every Monday free charge.
You might see in the Museum in Stara Wies at every Tuesday (May – September) free charge

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status