Ulgi

Opłata ulgowa na wstęp do muzeum (na wystawy stałe i czasowe) oraz do oddziału (Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi) przysługuje:

 1. dzieciom w wieku od 3 do 6 lat
 2. dzieciom i młodzieży uczącej się

W związku z realizacją programu „Brzozowska Karta Rodziny 3+”, wprowadza się ulgowy zakup biletów wstępu na wszystkie rodzaje wystaw, ze zniżką 50% dla rodzin wielodzietnych objętych programem. Ulgowy zakup biletów realizowany jest po okazaniu karty upoważniającej do zniżki.

Wprowadza się ulgowy zakup biletów wstępu na wszystkie rodzaje wystaw eksponowanych w macierzystej siedzibie muzeum, ze zniżką 50% dla posiadaczy „Bieszczadzkiej Karty Turysty”. Ulgowy bilet realizowany jest po okazaniu karty upoważniającej do zniżki.

Zniżki na zakup biletów wstępu z tytułu „Brzozowskiej Karty Rodziny 3+” i „Bieszczadzkiej Karty Turysty” nie podlegają łączeniu. Brana pod uwagę będzie najkorzystniejsza dla okazicieli kart zniżka.

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 • uczniom szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych i ich opiekunom,
 • pensjonariuszom domów pomocy społecznej i ich opiekunom,
 • uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej i ich opiekunom,
 • uczestnikom środowiskowych domów samopomocy i ich opiekunom,
 • wychowankom rodzinnych domów dziecka i ich opiekunom,
 • opiekunom zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • opiekunom zorganizowanych grup przedszkolaków,
 • dzieciom poniżej 3 roku życia,
 • pracownikom muzeów państwowych i samorządowych.

Poniedziałek jest dniem, w którym wstęp na wystawę stałą do muzeum (w ratuszu) jest bezpłatny.

We wtorki (w okresie od 1 maja do 30 września) wstęp do oddziału – Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi jest bezpłatny.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status