Pierwsze szkolenie w ramach “Uniwersytetu Samorządności” w Gminie Dydnia

W poniedziałek 11 lipca br. w sali Urzędu Gminy w Dydni miało miejsce pierwsze szkolenie w ramach II etapu przedsięwzięcia pn. „Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców”.Spotkanie poruszało takie zagadnienia jak: historia regionu, ważne postaci, miejsca i wydarzenia, znaczenie świadomości historycznej, kultywowanie tradycji, organizacja obchodów rocznic i jubileuszy, znaczenie zabytków oraz troska o dziedzictwo narodowe.Nasze muzeum wraz z Urzędem Gminy w Dydni było współorganizatorem szkolenia. Przybyłych gości powitała wójt gminy pani Alicja Pocałuń. Następnie część szkoleniową moderowała dyrektor naszego muzeum Agnieszka Adamska. Podczas spotkania zostały przedstawione następujące tematy:- Mateusz Podkul – „Nietuzinkowe postacie i ich związki z ziemią dydyńską”, – Jacek Cetnarowicz – „Architektura sakralna i rezydencjonalna gminy Dydnia – przykłady”,- Zbigniew Sobota – „Nasi przodkowie w armii austriackiej”,- Paweł Gądek – „Dydnia i okolice w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”.Zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców” ma na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Mateusz Podkul

fot. Muzeum Regionalne w Brzozowie