Drugi pieszy rajd turystyczny „Nad Sanem” za nami

W dniu 12 maja br., przy pięknej słonecznej pogodzie odbyła się druga edycja naszego rajdu współorganizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Historyczno-Krajoznawczym Ziemi Brzozowskiej, dzięki środkom przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie.Najpierw grupa uczniów ze szkół podstawowych – w Hłudnie, Jabłonce i Wesołej (SP nr 1) – spotkała się w szkole w Hłudnie. Tam pod kierunkiem przewodnika beskidzkiego i pracownika naszego muzeum Mateusza Podkula obyły się warsztaty zatytułowane „Zasady bezpiecznej turystyki”. Następnie uczniowie wędrowali pod opieką przewodników beskidzkich i wychowawców przez malownicze i widokowe tereny Pogórza Dynowskiego – z Jabłonki do Dydni. Równocześnie z marszem odbywał się konkurs krajoznawczy. Trzy wcześniej wyłonione drużyny – reprezentacje poszczególnych szkół – zmagały się z pytaniami dotyczącymi przyrody, geografii i historii nadsańskich terenów. Finał rywalizacji nastąpił przy wiacie ogniskowej w Dydni. Pierwsze miejsce przypadło uczniom ze SP w Hłudnie, natomiast drugie miejsce zajęli ex aequo młodzi wędrowcy z Jabłonki i Wesołej. Z rąk organizatorów – dyrektor muzeum Agnieszki Adamskiej oraz członków Stowarzyszenia Historyczno-Krajoznwczego Jacka Cetnarowicza i Zbigniewa Soboty – konkursowicze otrzymali nagrody. Upominki, m.in. w postaci apteczek turystycznych, piłek i zestawów do badmintona powędrowały także do ich szkół. Podarunki dla szkół ufundowała również wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń. W jej imieniu wręczył je Tomasz Żaczek – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Gminy Dydnia.Wszyscy uczestnicy imprezy częstowali się sokami, słodyczami, gorącą herbatą i kiełbaskami z ogniska przygotowanego przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni.Organizatorzy rajdu składają słowa podziękowania podmiotom, które przyczyniły się do przeprowadzenia imprezy – Starostwu Powiatowemu w Brzozowie, na czele z panem starostą Zdzisławem Szmydem oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dydni, na czele z panem dyrektorem Rafałem Czoporem.

Tekst: Mateusz Podkul

Fot. Marek Marański