XV Brzozowskie Sympozjum Historyczne

21 listopada 2021 r. po raz 15-ty nasze muzeum, tym razem także ze Stowarzyszeniem Historyczno-Krajoznawczym Ziemi Brzozowskiej, było organizatorem spotkania poświęconego przeszłości naszego regionu. Podczas sympozjum, prowadzonego przez dyrektor muzeum Agnieszkę Adamską i Jacka Cetnarowicza, odbyła się także promocja książki „Mieszkańcy Powiatu Brzozowskiego wobec wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej 1918-1921”.

W trakcie sympozjum miały miejsce cztery wystąpienia:

– ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – „Parafia Dydnia podczas I wojny światowej – epizody”,

– dr Krzysztof Hajduk – „Wolność jest rzeczą bezcenną… Wkład mieszkańców harty w budowanie niepodległej Polski 1914-1921”,

– Zbigniew Sobota – „Zachowajmy pamięć. Brzozów u progu niepodległości”,

– Jacek Cetnarowicz – „Mieszkańcy Ziemi Brzozowskiej – W hołdzie uczestnikom walk o niepodległość w latach 1914-1921”.

Ponadto głos zabrali – obecny i poprzedni – starostowie Powiatu Brzozowskiego, odpowiednio Zdzisław Szmyd i Zygmunt Błaż.

Patronat honorowy nad sympozjum sprawował starosta brzozowski Zdzisław Szmyd i burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.

fot. Marek Marański