Pierwszy pieszy rajd turystyczny „Nad Sanem”

We wtorek, 28 września br., odbyła się pierwsza edycja naszego rajdu współorganizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Historyczno-Krajoznawczym Ziemi Brzozowskiej, dzięki środkom przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

Grupa uczniów ze szkół podstawowych – w Brzozowie i w Starej Wsi – wędrowała pod opieką przewodników beskidzkich i wychowawców przy słonecznej pogodzie z Jabłonki do Dydni, przez malownicze tereny Pogórza Dynowskiego. W trakcie rajdu młodzi uczestnicy odpowiadali na pytania biorąc udział w konkursie krajoznawczym.

Na zakończenie imprezy rozstrzygnięto konkurs, odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy, a także każdy mógł skonsumować kiełbaski z ogniska przygotowanego przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni.

Wszyscy rajdowicze otrzymali upominki, które niewątpliwie przydadzą się podczas eksploracji turystycznej regionu brzozowskiego.

Organizatorzy rajdu składają słowa podziękowania podmiotom, które przyczyniły się do przeprowadzenia imprezy – Starostwu Powiatowemu w Brzozowie, na czele z panem starostą Zdzisławem Szmydem oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni, na czele z panem dyrektorem Rafałem Czoporem.

fot. Jacek Cetnarowicz