Urokliwe Podkarpacie

W poniedziałkowe popołudnie 4 września, odbył się wernisaż wystawy prac Artystów Oddziału Rzeszowskiego Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie prowadził dyrektor Muzeum Regionalnego Mariusz Kaznowski, który przedstawił sylwetki dwunastu członków związku, a z których na wernisażu obecnych było czworo: prezes Anna Pacuła-Cyzio, zastępca prezesa Inga Marczyńska, Marek Sawczuk i Stanisław Śliwa. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in. burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, sekretarz gminy Brzozów Beata Bodzioch-Kaznowska, przedstawiciele Rady Miejskiej w Brzozowie, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, była dyrektor muzeum Halina Kościńska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie Marta Utnicka, społeczny animator kultury Bogusława Krzywonos, inicjator wystawy Kazimierz Barański, dyrektor DAR-MED Jolanta Leń, a także przyjaciele i znajomi bohaterów spotkania. Na ekspozycji znajdują się prace: Anny Pacuły-Cyzio, Ingi Marczyńskiej, Janusza Maksymiuka, Agaty Trzcińskiej, Anny Cyran-Polnik, Elizy Miścior, Marka Sawczuka, Aleksandra Ostrowskiego, Stanisława Śliwy, Mariusza Opoki, Marcina Różyckiego i Jana Gajdy. Wystawę można zwiedzać do 30 września.