Promocja Kanonu krajoznawczego województwa podkarpackiego

W ramach cyklu Brzozowskich Spotkań Muzealnych 15 grudnia br. w murach ratusza odbyło się spotkanie promujące Kanon krajoznawczy województwa podkar- packiego. Autorami bogatego w wyczerpujące opisy i liczne fotografie wydawnictwa są działacze i członkowie PTTK z podkarpackich oddziałów Towarzystwa, a dwóch z nich obecnych na spotkaniu – Stanisław Polański, będący redaktorem prowadzącym i Andrzej Wesół – przedstawili aspekty związane z pracami redakcyjnymi (zbieraniem informacji, przygotowywaniem i opracowywaniem tekstów, doborem obiektów). Ta 320-stronicowa publikacja popularyzuje nasz region oraz jego walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Przedstawia w układzie powiatowym prawie 200 miejscowości i niemalże 300 najciekawszych obiektów krajoznawczych i atrakcyjnych miejsc województwa. Poza tym Kanon zawiera teksty o wybranych szlakach turystyczno-krajoznawczych, a także spis odznak krajoznawczych PTTK, które można zdobyć przy okazji zwiedzania Podkarpacia. Ciekawą propozycją jest również wykaz podkarpackich muzeów, izb pamięci, czy izb regionalnych.

Promocji towarzyszyły dwie prelekcje. Pierwsza z nich, którą wygłosił sekretarz Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Rzeszowie Stanisław Polański, pt. Święty Brat Albert na Roztoczu, nawiązywała do krótkiego pobytu tego świętego w Starej Wsi, a także namalowanego przez niego, nieukończonego obrazu pt. Ecce Homo. Wystąpieniu towarzyszyło również wirtualne przejście zielonym szlakiem św. Alberta i bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej na Roztoczu. Z kolei drugi z prelegentów, kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Rzeszowie Andrzej Wesół w swoim referacie zatytułowanym: Schronisko „Chatka Puchatka” i jego „rodzeństwo” w Bieszczadach i Beskidzie Niskim opowiadał o kilku posterunkach obserwacyjnych obrony przeciwlotniczej w Beskidzie Niskim i Bieszczadach, przeznaczanych później na schroniska, z których do naszych czasów przetrwał schron na Połoninie Wetlińskiej – tytułowa „Chatka Puchatka”.

Podczas spotkania rozlosowano wśród zgromadzonych 5 bezpłatnych egzemplarzy Kanonu krajoznawczego województwa podkarpackiego, a także ponad 30 kalendarzy turystyczno-krajoznawczych.

MK

fot. Piotr Sobota