Prelekcja z udziałem czwartoklasistów

Czym zajmuje się muzeum? Co to jest muzeum? Na te i inne pytania udzielała odpowiedzi adiunkt Agnieszka Adamska uczniom klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Humniskach, które w środę 25 października odwiedziły nasze muzeum wraz z nauczycielkami: Małgorzatą Krzysztyńską i Danutą Śnieżek.

Po wysłuchaniu prelekcji „Rola i zadania muzeum”, w czasie której dowiedziały się m.in. o tym jakie są rodzaje muzeów (archeologiczne, biograficzne, etnograficzne kościelne, militarne i martyrologiczne, pożar- nictwa, przyrodnicze, historyczne sztuk pięknych itd.), na przykładzie naszego – regionalnego, bardziej szczegółowo omówionego, zgłębiły temat działalności muzeum.

Głównym celem muzeum jest upowszechnianie kultury. Dzieci dowiedziały się, że muzeum zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwowaniem, naukowym opracowaniem, dokumentowaniem i udostępnianiem dóbr kultury w zakresie wiedzy, techniki, sztuki oraz okazów przyrody oraz prowadzeniem badań naukowych i działalnością oświatową.       

Muzea regionalne, takie jak nasze, mają za zadanie odzwierciedlać przede wszystkim duchową treść środowiska regionalnego i lokalnego, w którym powstały.  

Wyjątkowo w tym dniu dzieci miały możliwość wzięcia do ręki eksponatów, jak również okazję obejrzenia np. oryginalnej mapy katastralnej z 1851 r. z zabudowaniami ówczesnego Brzozowa. Dowiedziały się, że w naszym muzeum jest archiwum, biblioteka, magazyn, w którym na półkach leżą eksponaty. Wiedzą już, że muzeum to takie miejsce, w którym gromadzi się przedmioty zabytkowe, przygotowuje się i udostępnia wystawy (czasowe i stałe). Po zwiedzeniu obydwu ekspozycji, uczniowie odwiedzili redakcję „Wiadomości Brzozowskich”, które nieprzerwanie od prawie dwudziestu sześciu lat dokumentuje najważniejsze wydarzenia społeczności lokalnej oraz zobaczyli jak wygląda praca w dziale finansowo-administracyjnym.            

Zadowoleni i pełni wrażeń opuścili mury brzozowskiego ratusza.

Agnieszka Adamska 

fot. Marzena Kędra