Spotkanie autorskie z dr. Krzysztofem Buczkiem połączone z koncertem młodego akordeonisty

We wtorkowe popołudnie, 14 marca, w sali konferencyjnej brzozowskiego ratusza miało miejsce spotkanie autorskie z historykiem dr. Krzysztofem Buczkiem, autorem książki z zakresu najnowszej historii Podkarpacia pt. „Przejmowanie cerkwi grekokatolickich przez Kościół rzymskokatolicki na terenie diecezji przemyskiej w latach 1944-1989”. Spotkanie rozpoczął dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie Jerzy Ferdynand Adamski.

Po przywitaniu przybyłych gości przybliżył tematykę muzealnego spotkania oraz sylwetkę i naukowe dokonania autora publikacji – bohatera spotkania dr. Krzysztofa Buczka oraz sylwetkę emerytowanego proboszcza parafii Haczów ks. prałata Kazimierza Kaczora, który podczas kapłańskiej posługi uratował 5 cerkwi, przywrócił je do kultu Bożego w Kościele rzymskokatolickim.

W spotkaniu udział wzięli również: Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Teresa Brzeżawska-Juszczak, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik, emerytowana dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie Halina Kościńska oraz sympatycy muzeum, osoby zainteresowane tematyką.

Spotkanie uświetnił młody, utalentowany artysta, laureat międzynarodowych konkursów i przeglądów muzycznych Dawid Siwiecki, który zaprezentował swoje umiejętności gry na akordeonie.

Przed głównym prelegentem głos zabrał dyrektor muzeum wprowadzając słuchaczy w „atmosferę” omawianego tematu przejmowania cerkwi, zwracając uwagę na kontekst historyczny i realia polityczne tamtych niełatwych czasów.

Zwrócił uwagę na los cerkwi już dla nas utraconych, których nie zdołano uratować. Powiedział: „Cerkwi w Jabłonicy Ruskiej, Wołodzi oraz w Uluczu (cerkiew parafialna św. Mikołaja) już nie ma. Zostały bezpowrotnie utracone. Nie zdołano ich uratować dla obecnego i przyszłych pokoleń. Cerkwiami, które przetrwały do dzisiaj zajmuje się bohater spotkania. Jego książka jest niejako „kontynuacją” wydanej w podziemiu w latach 80-tych publikacji Małgorzaty Rudnickiej (ps. Aleksander Nałęcz), która jako pierwsza podjęła się opisania tematu ratowania cerkwi, działając w Zespole Historyków utworzonym przez arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, którego celem było badanie oraz dokumentowanie historii i ratowanie cerkwi na terenie diecezji przemyskiej”.

Dr Krzysztof Buczek przedstawił prezentację składającą się z 26 slajdów. Początkowa część prezentacji przybliżała kontekst i realia historyczne podjętego tematu. Przybliżył motywy, którymi kierowała się władza komunistyczna podejmując walkę z Kościołem. Świeżo zainstalowana władza ludowa postrzegała Kościół jako wspólnotę, a każda wspólnota to jej potencjalny przeciwnik.

Głos zabrał również ks. prałat Kazimierz Kaczor, kapłan i społecznik z Haczowa, najdłużej sprawujący w Polsce funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Rolników w diecezji przemyskiej, który został laureatem Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego. W latach 1969–1972 pełnił funkcję wikarego w parafii św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. A później był proboszczem w parafii Nowosielce Kozickie. Był uczestnikiem przejmowania i odbudowy dla obrządku rzymskokatolickiego cerkwi greckokatolickich w: Krzemiennej, Krzywem, Wojtkowej, Obarzymie i Jureczkowej.