Regulamin konkursu fotograficznego „Niezwykłe zabytki regionu brzozowskiego”

Regulamin konkursu fotografi-cznego „Niezwykłe zabytki regionu brzozowskiego”

  1. Organizatorem konkursu jest Muze-um Regionalne im. Adama Fastnach-ta w Brzozowie.
  2. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która do nieprzekraczalnego terminu 30 czerwca 2020 r. prześle na adres mailowy wiadbrzoz@pro.onet.pl zdjęcie przedstawiające artystyczne ujęcie ciekawego obiektu położonego na terenie powiatu brzozowskiego.
  3. Nadesłane zdjęcia powinny posiadać tytuł, a także informację, kto jest autorem oraz telefon kontaktowy autora.
  4. Wszystkie nadesłane zdjęcia oceni komisja powołana z grona pracowników muzeum.
  5. Autorzy najlepszych – zdaniem komisji – prac otrzymają nagrody, a ponadto zwycięska praca zostanie zamieszczona na okładce wakacyjnego (lipiec-sierpień 2020 r.) numeru miesięcznika „Wiadomości Brzozowskie”.
  6. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie facebookowej i internetowej muzeum, a laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o rozstrzygnięciach.
  7. Muzeum Regionalne w Brzozowie zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
  8. Osoby uczestniczące w konkursie akceptują niniejszy regulamin.