Spotkanie autorskie ze Stanisławem Krycińskim

Podczas spotkania autorskiego, w dn. 4 marca 2020 r., w brzozowskim Muzeum Regionalnym gościł Stanisław Kryciński, regionalista i krajoznawca. Choć z wykształcenia jest chemikiem i mieszka na stałe w Warszawie, to jego pasją stało się Podkarpacie – Bieszczady, Beskid Niski i Pogórze Przemyskie. Wędrówki i obozy inwentaryzacyjne przekuł na liczne publikacje krajoznawcze opisujące pod różnymi kątami miejsca, ludzi i atrakcje w południowo-wschodniej Polsce. Pretekstem do wizyty w Brzozowie była promocja najnowszej publikacji wydawnictwa Libra z Rzeszowa. Po zaprezentowaniu północno-wschodniej części Pogórza Przemyskiego w książce z podtytułem „Tajemnice doliny Wiaru”, tym razem autor wziął na tapetę północno-zachodni fragment tego pięknego, ale jakże niedocenianego mezoregionu – najbardziej na wschód wysuniętego polskiego pogórza. Prezentowanej w muzeum książce nadano podtytuł „W krwawym zakolu Sanu”. Dla mieszkańców powiatu brzozowskiego jest szczególnie ważna, ponieważ opisuje jego wschodnią – zasańską (z perspektywy Brzozowa) – część, położoną na terenie gmin Nozdrzec i Dydnia. Znalazły się tutaj strony poświęcone Uluczowi, Hroszówce, Jabłonicy Ruskiej, Hucie Poręby, Wołodzi, Woli Wołodzkiej i Siedliskom; ponadto wielu sąsiednim miejscowościom z gminy Dynów, które niegdyś (do 1975 r.) położone były w administracyjnych graniach powiatu brzozowskiego. Stanisław Kryciński, uczestnicząc w latach 80-tych XX w. w obozach inwentaryzacyjnych „Nadsanie”, organizowanych przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, miał okazję zobaczyć wiele miejsc i obiektów oraz spotkać ludzi, których już nie ma, świadków tragicznej przeszłości tej krainy. Dziedzictwem tych badań są liczne fotografie wówczas wykonane – które miłośnikom regionu autor zaprezentował – przedstawiające m.in.: cerkwie, stare budownictwo wiejskie, założenia dworskie, kapliczki i krajobrazy. 

MWP

 

fot. Marek Marański