Historia regionu brzozowskiego

 • Archeologia regionu brzozowskiego
 • Region brzozowski od XIV do XVIII wieku
 • Region brzozowski w okresie zaborów
 • Dzieje regionu brzozowskiego w latach 1918–1945
 • Wybitne postacie w dziejach regionu brzozowskiego
 • Wrześniowi tułacze – uczestnicy II wojny światowej z regionu brzozowskiego
 • Żołnierz AK, podsądny NKWD, Sybirak – Władysław Orłowski z Przysietnicy
 • Franciszek Ksawery Prek – głuchoniemy pamiętnikarz i akwarelista z Nozdrzca
 • Józef Mączka – poeta i oficer II Brygady Legionów z brzozowskiego Widacza
 • Adam Ostoja-Ostaszewski – pionier myśli lotniczej na Podkarpaciu
 • Józef Bielawski – orientalista, tłumacz Koranu
 • Życie codzienne wsi i miasta w XIX i XX wieku w regionie brzozowskim
 • Rzemiosło w Brzozowie w XIX i XX wieku
 • Przekrój wyznaniowy regionu brzozowskiego na przestrzeni dziejów
 • Fakty i mity związane z koleją i tzw. dworcem kolejowym w Brzozowie
 • Rola i znaczenie brzozowskiego uzdrowiska
 • Tajne nauczanie w regionie brzozowskim w latach 1939–1944
 • Dzieje i kultura Żydów brzozowskich
 • Rola i działalność ochotniczych straży pożarnych w regionie brzozowskim
 • Odznaczenia i odznaki strażackie
 • Jan Stapiński – trybun ludu wiejskiego
 • Ludność ukraińska w Brzozowskiem – dzieje i dziedzictwo
 • Historia przemysłu naftowego w regionie brzozowskim
 • Bronisław Prugar-Ketling – generał z Trześniowa

Opłata za prelekcję wynosi 1,50 zł
Prosimy o składanie zamówień prelekcji pod numerem telefonu
13 43 418 56.