Etnografia regionu brzozowskiego

 • Sztuka ludowa regionu brzozowskiego
 • Rzeźba i malarstwo ludowe
 • Ceramika ludowa i garncarstwo
 • Zabawkarstwo ludowe
 • Grzebieniarstwo w Brzozowie
 • Fajki brzozowskie
 • Strój ludowy Rzeszowszczyzny z uwzględnieniem stroju haczowskiego
 • Wokalna muzyka ludowa Polski południowo-wschodniej
 • Muzyka instrumentalna i instrumenty. Stanisław Wyżykowski z Haczowa
 • Tradycje gry zespołowej. Kapele ludowe regionu brzozowskiego
 • Legendy i podania regionu brzozowskiego
 • Wiedza ludowa i jej praktyczne wykorzystanie
 • Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki, Dziady
 • Tradycje, zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia
 • Kolędy, kolędnicy, Herody – widowiska obrzędowe
 • Karnawał, zapusty i ostatki
 • Obrzędy wielkanocne regionu brzozowskiego
 • Noc św. Jana, Noc Kupały, Sobótki, Wianki
 • Obrzędowość dożynkowa, wieńce dożynkowe
 • Pieczywo obrzędowe i pożywienie chłopskie w XIX i XX w.

Opłata za prelekcję wynosi 1,50 zł
Prosimy o składanie zamówień prelekcji pod numerem telefonu
13 43 418 56.