BSM „Od 1 Kompanii Kadrowej do Polskiej Siły Zbrojnej”

We wtorek 3 lipca w sali konfe- rencyjnej brzozowskiego ratusza odbyło się pierwsze z pięciu zaplanowanych Brzozowskich Spot- kań Muzealnych poświęconych wybranym aspektom historii Polski w latach 1914–1939. Tematem przewodnim prelekcji był zarys dziejów polskich formacji zbrojnych podczas Pierwszej wojny światowej, tworzonych w oparciu o orientację austro-polską, o wymuszoną przez okoliczności współpracę z Niemcami, a także o ideę niepodległościową. Poruszone zostały wątki: tzw. kampanii kieleckiej pododdziałów strzeleckich (kadrowych), sformowania, rozwoju, dowództwa i wybranych działań militarnych Legionów Polskich, a później Polskiego Korpusu Posiłkowego, a także kryzysu przysięgowego, izolacji dowódcy 1 Brygady Legionów Polskich przez Niemców, tworzenia Polskiej Siły Zbrojnej pod okupacją niemiecką w Królestwie Polskim, działalności Polskiej Organizacji Wojskowej.

M.A.J.

fot. MK