Wernisaż prac Anny Pacuły-Cyzio i Ingi Marczyńskiej

MOJE SACRUM 

W poniedziałkowy zimowy wieczór, 4 grudnia br. odbył się w naszym muzeum wernisaż pt. „Moje sacrum”, na którym zaprezentowane zostały prace Anny Pacuły-Cyzio i Ingi Marczyńskiej z Oddziału Rzeszow- skiego Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej.

Prowadzący spotkanie dr Mariusz Kaznowski – dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, przywitał gości po wstępie, którym była wygrana na klarnecie kolęda w wykonaniu Pauliny Zubel, uczennicy klasy fortepianu i klarnetu w Szkole Muzycznej  I st. w Dydni. Paulinka zagrała kilka kolęd, umilając czas w trakcie spotkania.

Sylwetki obu Pań zebranym przybliżyła Agnieszka Adamska. Anna Pacuła–Cyzio – artysta plastyk jest rodowitą rzeszowianką. Tam mieszka i tworzy. Należy do Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Jest inicjatorką i twórczynią Oddziału Rzeszowskiego ZPARP, w którym od 2016 r. pełni funkcję prezesa. Jej pasją jest malarstwo olejne i akrylowe. Uczestniczy w akcjach charytatywnych przekazując swoje obrazy na szczytny cel, w tym na licytacje podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bale i akcje charytatywne. Jest artystką, która poprzez swoją twórczość wspiera potrzebujące chore osoby. W 2016 r. odbył się zorganizowany przez panią Anię plener malarski, z ktorego prace zostały w całości przeznaczone na licytację dla chorych dzieci z DPS w Brzozowie. Jednym z głównych obiektów jej twórczych zainteresowań jest pejzaż, otaczająca przyroda i towarzyszące jej emocje. Twierdzi, że pejzaż to psalm na cześć Stwórcy, ukłon pięknu natury. Artystka lubi też łączyć rzeczywistość z wyimaginowanym światem.

Malarstwo pasjonuje ją od dziecka i jest to jej prawdziwa miłość. Malarstwo to śpiew jej duszy, jej modlitwa, pasja, stanowi mantrę i medytację. Na jej obrazach panuje cisza, spokój, harmonia, lekkość i ciepło. Pozostaje wierna sentencji Symonidesa z Keos, że: „Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja mówiącym malarstwem”.

W lutym 2017 r. została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”. Miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Inga Marczyńska – ikonopisarka, malarka, fotograf. „Poszukiwanie wewnętrznego spokoju, skupienie i modlitwa, radość macierzyństwa i zachwyt nad warsztatem ikonograficznym jest pasją tworzenia i drogą mojej podróży przez życie. Poprzez ikonę, która jest modlitewnym spotkaniem ku przyszłości, przekazuję każdemu dobre myśli, błogosła- wieństwa i ofiarowuję cząstkę mego życia na pamiątkę spotkania tu i teraz” – mówi o sobie pani Inga. Ikony pojawiły się w odpowiedzi na słowa św. Jana: „Chrystus jest w swoim człowieczeństwie ikoną Boga…”. „To, co Ewangelia głosi poprzez słowo, to ikona zwiastuje nam i uobecnia przez barwy” (Sobór 860 roku). Zajmuje się również malarstwem impresjonistycznym. Tematyka obrazów dotyka piękna otaczającej przyrody, nietkniętej ludzką stopą przestrzeni, ciszy, bezpieczeństwa.  

Po referacie dra Mariusza Kaznowskiego „Ikona – droga świętości i P/piękna”, goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy, po której przewodniczką była Anna Pacuła-Cyzio – prezes Oddziału Rzeszowskiego ZPARP. Malarstwo jest dla niej drogą do poszukiwania wewnętrznego spokoju, który stara się pokazać na swoich pracach, zostawiając w nich cząstkę siebie.

ag

fot. Piotr Sobota