IV Sesja Krajoznawcza

IV Sesja KrajoznawczaW dniu 28 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej brzozowskiego ratusza miała miejsce IV Sesja Krajoznawcza „Odkrywamy Pogórza na nowo”. W organizację wydarzenia zaangażowali się: burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, nasze muzeum oraz członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Krajoznawczego Ziemi Brzozowskiej.

Na spotkaniu obecni byli: sekretarz Gminy Brzozów Waldemar Och – reprezentujący burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego, przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik wraz z radnymi powiatowymi i gminnymi, przedstawiciel posła na Sejm RP Adama Śnieżka Andrzej Wrona, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku, a zarazem przewodnicząca Rady Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie Mariola Pilszak, przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Brzozowie Stanisław Szałajko, przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 w Brzozowie Józef Byczyński, sołtysi, dyrektor MOSiR w Brzozowie Bogdan Dytko, kierownik USC w Brzozowie Urszula Dąbrowska-Huber, harcmistrzyni Krystyna Chowaniec, emerytowana dyrektor naszego muzeum Halina Kościńska, kierownik MOPS w Brzozowie Bogdan Błaż, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska Tadeusz Stępień oraz sympatycy naszego muzeum.

Po przywitaniu gości przez dyrektora muzeum Jerzego F. Adamskiego głos zabrał sekretarz Gminy Brzozów Waldemar Och. Zwrócił uwagę, że tegoroczny temat spotkania dotyczy pogórzy, które stanowią tę część Karpat, która ciągle nie jest spopularyzowana w takim stopniu jak np. Beskidy. Zaznaczył, że powiat brzozowski oraz gmina Brzozów w przeważającej części leżą na pogórzach i posiadają wiele atrakcji. Do bogactwa regionu należy sześć gotyckich drewnianych świątyń. Dwie z nich: w Haczowie oraz w Bliznem (wraz z zespołem plebańskim) – zostały wyróżnione wpisem na listę UNESCO w 2003 r. W Gminie Brzozów możemy podziwiać równie piękny kościół, nieustępujący tym dwóm – w Humniskach. Ciekawa jest historia świątyni w Zmiennicy, która została przeniesiona z pobliskiego Jasionowa. Region brzozowski słynie także z drewnianych cerkwi. Perełką jest cerkiew w Uluczu. W krajobrazie gminy dominują dwa sanktuaria, a zarazem murowane bazyliki mniejsze – w Starej Wsi i w Brzozowie. Ciekawym miejscem jest starowiejski Ogród Biblijny – to miejsce, które pozwala poprzez kontakt z małą architekturą oraz przyrodą poznać dzieje Zbawienia. Skarbem turystyczno-krajoznawczym regionu jest niezwykle ciekawa historia i ludzie ją tworzący. Obecni mieszkańcy, ich praca i realizowane pasje, stanowią wartość, która wzbogaca Brzozów i okolice.

Trzonem sesji, moderowanej przez Agnieszkę Adamską, były wystąpienia prelegentów.

Jacek Cetnarowicz zaprezentował temat dotyczący nieznakowanych pieszo-rowerowych tras turystyczno-krajoznawczych Ziemi Brzozowskiej i Dynowskiej – od pomysłu do realizacji oraz plany na przyszłość.

Zbigniew Sobota podjął temat odkrywania na nowo uroków wędrówek po ścieżkach powiatu brzozowskiego.

Mateusz Podkul zaprezentował walory przyrodnicze i kulturowe opracowanych tras pieszo-rowerowych Ziemi Brzozowskiej i Dynowskiej.

Ostatni prelegent Stanisław Orłowski zaprezentował propozycję tras krajoznawczych na Pogórzu Dynowskim dla urlopowiczów. Podsumowanie wystąpień dokonał dyrektor muzeum Jerzy F. Adamski dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i refleksją na temat prezentowanych tematów.

Prelekcje z ciekawymi zdjęciami i filmami nakręconymi z drona przybliżyły słuchaczom na nowo piękno ziemi brzozowskiej, szlaków turystycznych oraz zabytków architektury sakralnej.

Przedsięwzięcie odbywa się w ramach umowy dotacji NR 10/II-PRO-2022-49/PIL 2022 zawartej pomiędzy „Lokalną Grupą Działania »Trygon – Rozwój i Innowacja« a Stowarzyszeniem Historyczno-Krajoznawczym Ziemi Brzozowskiej. „Inicjatywa pod nazwą »Nieznakowane pieszo-rowerowe trasy turystyczno-krajoznawcze Ziemi Brzozowskieji Dynowskiej« realizowana w ramach projektu »Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023« dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD »Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej«, Stowarzyszenie LGD »TRYGON-Rozwój i Innowacja«”

fot. Marek Marański