Promocja przewodnika po ziemi brzozowskiej

W ubiegły czwartek (30 września 2021 r.) w naszym muzeum miało miejsce spotkanie promocyjne publikacji „Ziemia brzozowska. Przewodnik po przestrzeni i czasie”. Uczestniczyli w nim autorzy: Jacek Cetnarowicz, Grzegorz Kubal, Mateusz Podkul i Zbigniew Sobota.

W trakcie spotkania każdy przybyły uczestnik otrzymał nieodpłatnie książkę i dodatkowo mapę Nadleśnictwa Brzozów przekazaną przez pana nadleśniczego Pawła Biernackiego. Podczas promocji autorzy opowiedzieli o samej publikacji.

Przewodnik został opracowany i wydany na zlecenie Stowarzyszenia Historyczno-Krajoznawczego Ziemi Brzozowskiej i współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

fot. Marek Marański