Na pejzaże patrzenia dwa… Katarzyna Głębocka – malarstwo & Waldemar Siatka – fotografia, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie (12-30. 04. 2021 r.)

Katarzyna Głębocka pochodzi z Częstochowy. W jej malarstwie widać wyraźną fascynację pejzażem miejskim i wiejskim, który ogląda z różnych perspektyw, w odmiennych czasach i nastrojach. Poprzez cykl płócien w ujednoliconych formatach kreśli malarski zapis podróży bliższych i dalszych…

Podobna intencja przyświeca fotografowi z Zamościa. Waldemar Siatka aparatem chwyta kadry ulotnych chwil, zapisów czasu. Jedne pozostawia, inne przetwarza. Czasem osiągając niemal „malarskie” efekty.

tekst: Anita Grobelak
fot.: rs