Radio Biwak

Poniedziałkowe przedpołudnie 21 sierpnia upłynęło m.in. na spotkaniu z Radiem Rzeszów w audycji Radia Biwak, prowadzonej przez Agnieszkę Lipską i Adama Głaczyńskiego. Tegoroczna konwencja programu zakłada podróż po dawnej ck. monarchii austro-węgierskiej, zatem rozmówcy (Beata Bodzioch-Kaznowska, Agnieszka Mrozek, Mariusz Kaznowski, Stanisław Nogaj i Zbigniew Sobota) starali się wirtualnie przenieść słuchaczy w realia niewielkiego miasta powiatowego, jakim był Brzozów, a także okolicznych miejscowości, w okresie galicyjskim. Przedstawili m.in. ciekawostki dotyczące życia codziennego i odświętnego ówczesnych mieszkańców – katolików i wyznawców judaizmu; zajęć, jakimi się parali, jarmarków, odpustów i cotygodniowych targów; sposobów ubierania się i prób nadążenia za obowiązującą modą u schyłku „pięknej epoki”; działalności patriotycznej i kulturalnej członków organizacji paramilitarnych przed pierwszą wojną światową; aspektów samorządowych niezbyt bogatego miasta, zamieszkiwanego wówczas przez ok. 4 tysiące osób; a także wybitniejszych postaci związanych z tym okresem dziejów Brzozowa (burmistrz Franciszek Prochaska, dr Antoni Prochaska i dr Stanisław Biały). Pozytywne wrażenie wywarły także prezentacje pieśni dziadowskich na charakterystycznym instrumencie – lirze korbowej.