Uchwała NR XXXI /294/ 2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 listopada 2020 r.

Uchwała NR XXXI /294/ 2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie

Uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie