Walory kulturalne i krajoznawcze regionu brzozowskiego

  • Walory turystyczno-krajoznawcze regionu brzozowskiego
  • Formy ochrony przyrody w regionie brzozowskim
  • Pozostałości dworskie i pałacowe oraz zabytki sakralne regionu brzozowskiego
  • Wychowanie przez muzeum – muzeum jako czynnik wychowania dzieci przedszkolnych
  • Rola muzeów w kształceniu na przykładzie Muzeum Regionalnego w Brzozowie

Opłata za prelekcję wynosi 1,50 zł
Prosimy o składanie zamówień prelekcji pod numerem telefonu
13 43 418 56.